به تست حساسیت به طرد و غفلت عاطفی خودتان خوش‌آمدید

خواهشمند است هر یک از جملات زیر را به دقت بخوانید گزینه درست را  علامت بزنید. بصورتیکه هر جمله تا چه  اندازه در مورد شما صدق می کند . توجه داشته باشید که جمله درست وغلطی وجود ندارد . وقت زیادی روی هر جمله صرف نکنید.

1. 
۱- فکر می کنم نسبت به خیلی از افرادی که می شناسم، اعتماد به نفس پایین تری دارم.

2. 
2- در صورتیکه احساس کنم از سوی همسرم طرد شدم ،عصبانی می شوم و رفتار پرخاشگرانه نشان می دهم.

3. 
3-غالبا پیش بینی های من در مورد رد خواسته ام از سوی همسرم درست از آب در می آید.

4. 
۴ از رفتار همسرم ناراحت می شوم و احساس می کنم که به من توجهی ندارد.

5. 
۵ اینکه ظاهرم مورد رضایت همسرم هست یا نه مرا نگران می کند.

6. 
۶ بعضی اوقات احساس می کنم رفتار همسرم نسبت به من تغییر کرده است.

7. 
۷ وقتی احساس می کنم از سوی همسرم طرد شده ام دچار استرس می شوم.

8. 
۸ همسرم از روی قصد رفتارهایی را برای ناراحت کردن من انجام می دهد.

9. 
۹ تضمینی برای عشق و حمایت همسرم از من وجودندارد.

10. 
۱۰ می توانم به ابراز عشق وعلاقه همسرم اعتماد کنم.

11. 
۱۱ احساس تنهایی می کنم.

12. 
۱۲ وقتی احساس می کنم همسرم مرا طرد کرده است برانگیخته می شوم.

13. 
۱۳ هرگونه بی توجهی همسرم را دلیل دوست نداشتن او تصور می کنم.

14. 
۱۴ اینکه همسرم چه رفتاری با من خواهد داشت و چگونه برخورد خواهد کرد،ذهن مرا مشغول می کند.

15. 
۱۵ اگر همسرم در مهمانی ها به جای من نزد فرد دیگری بنشیند ناراحت می شوم.

16. 
۱۶ نیاز دارم که همسرم مرا نسبت به عشق و علاقه خود مطمئن کند.

17. 
۱۷ می توانم به ابراز عشق وعلاقه همسرم اعتماد کنم.

18. 
۱۸ در رابطه همسرم با دیگران احساس حسادت می کنم.

19. 
۱۹ فکر کردن به روزهایی که دیگر مورد مورد میل وتوجه همسرم نباشم مرا دچار احساس ترس می کند.

20. 
۲۰ دوست ندارم همسرم کسی را بیشتر از من دوست داشته باشد حتی مادرش را.

21. 
۲۱ همسرم مرا مورد غفلت قرار می دهد.

22. 
۲۲ وقتی در جمع هستم احساس می کنم همسرم کمتر از مواقع تنهایی مان به من توجه می کند.

23. 
۲۳ اگر همسرم در جمع دیگران به من توجهی نکند ناراحت می شوم و ذهنم درگیر رفتار همسرم با من می شود.

24. 
۲۴ اگر همسرم تمایلی به رابطه جنسی از سوی من نداشته باشد آن را نشانه ای از طرد شدن از سوی او می دانم.