به تست روحیه رقابت و همکاری آقایان خودتان خوش‌آمدید

خواهشمند است هر یک از جملات زیر را به دقت بخوانید گزینه درست را  علامت بزنید. بصورتیکه هر جمله تا چه  اندازه در مورد شما صدق می کند . توجه داشته باشید که جمله درست وغلطی وجود ندارد . وقت زیادی روی هر جمله صرف نکنید.

1. اشخاصی که روش مرا پیش میگیرند، برایشان گران تمام می شود

2. بهترین راه برای وارد کردن مردم به انجام دادن کاری ، فشار آوردن بر آنهاست

3. بد نیست که با مردم مقابله به مثل کنیم.

4. به خیلی از مردم اعتماد نمی کنم

5. مهم است که با مردم مهربان باشیم

6. برای موفق شدن، می توان دیگران را زیر پا گذاشت

7. کار گروهی مهمتر از برنده شدن است

8. می خواهم موفق شوم، حتی اگر به قیمت از دست دادن دیگری باشد

9. هرگز نباید به مردم اجازه داد که دوباره کاری را امتحان کنند

10. طوری بازی می کنم که گویی زندگیم به آن وابسته است

11. خیلی با حرارت تر از سایر اعضای گروه خود بازی می کنم.

12. در عشق نیز، مثل جنگ، همه ضربه ها مجاز است

13. انسانهای خوب بعد از همه می میرند

14. بازندگان در سطح پایین قرار می گیرند

15. گروه، از سرعت من کم می کند

16. باید با مردم به تفاهم رسید و آنها را مثل خود در نظر گرفت

17. شیوه کار من بهترین شیوه است

18. بهترین سیاست این است که هرکس برای خودش باشد

19. برای برنده شدن،به هر کاری دست می زنم

20. مهمترین کار در بازی، برنده شدن است

21. برای رسیدن به صلح جهانی، کشور ما باید بیشترین تلاش را بکند

22. دوست دارم به دیگران کمک کنم

23. ضرر شما، نفع من است

24. کسانی که همه رقایتهای مربوط به موفقیت را کنار می گذارند، برای همه جوانها الگو می شوند

25. هر انداره بیشتر برنده می شوم، بیشتر احساس قدرت می کنم

26. دوست دارم که کل کلاس در امتحان قبول شوند

27. سعی می کنم با مردم، بد حرف نزنم

28. دوست ندارم، برای رسیدن به هدف، دیگران را تحت فشار قرار دهم