تست اضطراب

فهرستى از علائم معمول اضطراب در ادامه ذکر شده است. لطفاً هر مورد را بدقت بخوانيد سپس با انتخاب هر يک از علائم، مشخص کنيد که هر يک از اين علائم در طول هفته گذشته و امروز چه مقدار شما را ناراحت کرده‌اند و پس از تکمیل فرم دکمه submit را بزنید.