خواهشمند است هر یک از جملات زیر را به دقت بخوانید گزینه درست را  علامت بزنید. بصورتیکه هر جمله تا چه  اندازه در مورد شما صدق می کند . توجه داشته باشید که جمله درست وغلطی وجود ندارد . وقت زیادی روی هر جمله صرف نکنید.

1. 
فوت همسر

2. 
طلاق

3. 
جدایی از همسر

4. 
زندانی شدن

5. 
فوت یکی از اعضای خانواده

6. 
زخمی یا بیمار شدن

7. 
ازدواج

8. 
از دست دادن کار

9. 
آشتی با همسر

10. 
بازنشستگی

11. 
تغییر در سلامتی یک از اعضای خانواده

12. 
حاملگی

13. 
مسائل جنسی

14. 
ورود عضو جدید به خانواده

15. 
تغییر در کار

16. 
تغییر در وضع اقتصادی

17. 
تغییر در تعداد درگیری ها با همسر

18. 
وام مهم مسکن

19. 
ناتوانی در پرداخت وام مسکن یا وام دیگر

20. 
تغییر در مسئولیت های شغلی

21. 
رفتن یک فرزند از خانه

22. 
اختلاف با والدین همسر

23. 
تحقق یافتن برنامه های شخصی سطوح بالا

24. 
شروع مجدد یا قطع کار همسر

25. 
شروع یا پایان تحصیلات

26. 
تغییر در شرایط زندگی

27. 
تجدید نظر در عادات شخصی

28. 
مساله با والدین

29. 
تغییر در ساعات کار یا شرایط

30. 
تغییر در محل سکونت

31. 
تغییر در محل تحصیل

32. 
تغییر در سرگرمی ها

33. 
تغییر در فعالیت های مذهبی

34. 
تغییر در فعالیت های معنوی

35. 
وام کوچک خرید خانه

36. 
تغییر در ساعات خواب

37. 
تغییر در تعداد دور هم جمع شدن های خانوادگی

38. 
تغییر در عادات غذایی

39. 
گذراندن تعطیلات تابستانی

40. 
شرکت در جشنهای نوروزی

41. 
خلافکاری های جزئی