0
0910910 50 10
لیست مطالب
Ghahve1

آیا نوشیدن قهوه واقعا موجب تقویت حافظه می شود؟

معمولا برای قهوه خور ها این سوال پیش می آید که آیا مصرف کافئین موجب تقویت حافظه می شود؟ آیا مصرف قهوه واقعا اثری بر حافظه دارد یا اینکه بیشتر حالت تلقینی دارد؟ در این مقاله رابطه ی میان کافئین ...