به تست فاجعه آمیز بودن درد خودتان خوش‌آمدید

خواهشمند است هر یک از جملات زیر را به دقت بخوانید گزینه درست را  علامت بزنید. بصورتیکه هر جمله تا چه  اندازه در مورد شما صدق می کند . توجه داشته باشید که جمله درست وغلطی وجود ندارد . وقت زیادی روی هر جمله صرف نکنید.

1. 
هنگام درد، درد برایم وحشتناک است و احساس می کنم مرا از پای در خواهد آورد.

2. 
هنگام درد، درد برایم وحشتناک است و احساس می کنم که هرگز بهتر نمی شود.

3. 
هنگام درد، احساس می کنم به آخر خط رسیده ام.

4. 
هنگام درد، می ترسم که دردم بدتر شود.

5. 
هنگام درد، احساس می کنم که نمی توانم آن را بیش از این تحمل کنم.

6. 
هنگام درد، نگرانم که نکند اتفاق بدی بیفتد.

7. 
هنگام درد، به تجربیات دردناک دیگری فکر می کنم.

8. 
هنگام درد، بطور دائم به اینکه درد چقدر آزاردهنده است فکر می کنم.

9. 
هنگام درد، به اینکه چقدردلم می خواهد دردم پایان یابد فکر می کنم.

10. 
هنگام درد، با نگرانی می خواهم که دردم پایان یابد.

11. 
هنگام درد، نمی توانم آن را از ذهنم خارج کنم.

12. 
هنگام درد، همیشه نگرانم که آیا دردم تمام می شود.

13. 
هنگام درد، برای کاهش شدت آن هیچ کاری از دستم بر نمی آید.