1. 
خلق و سطح انرژی که دارم وقت به وقت تغییر می کند.

2. 
بعضی زمانها سطح انرژی ام خیلی پایین است، بعضی اوقات خیلی بالا است.

3. 
در طول فاز پایین این علائم را دارم: عدم و کم بودن انرژی، نیاز به خواب زیاد یا بدخوابی، نبود یا کاهش انگیزه برای کارهایی که باید انجام دهم.

4. 
وزنم در فاز پایین بالا می رود.

5. 
در طول فاز پایین احساس غمگینی، دل گرفتگی و افسردگی می کنم.

6. 
بعضی اوقات در طول فاز پایین احساس نومیدی و یا حتی خودکشی می کنم.

7. 
در طول فاز پایین توانایی عملکرد شغلی و اجتماعی و ارتباط برقرار کردنم دچار اختلال می شود.

8. 
به صورت تیپیک فاز پایین برای چند هفته و بعضی اوقات چند روز طول می کشد.

9. 
بعضی اوقات خلقم طبیعی است در این حالت سطح انرژی ام نرمال و توانایی شغلی و ارتباطیم مناسب است.

10. 
متوجه می شوم که خلقم دچار نوسان می شود.

11. 
در فاز بالا احساس می کنم انرژیم زیاد شده و انگیزه انجام خیلی کارها را دارم که در حالت معمولی به آنها فکر نمی کردم.

12. 
در این فاز دست به کارهای مختلفی می زنم.

13. 
بعضی اوقات در این فاز امکان دارد احساس بی قراری و پرخاشگری به من دست دهد.

14. 
بعضی اوقات به یکباره و در یک زمان می خواهم چندین کار را با هم انجام دهم.

15. 
بعضی اوقات در این فاز پول زیادی را از دست داده و یا دست به کارهایی می زنم که بعدا متوجه می شوم خطرناک بوده.

16. 
بعضی اوقات در این فاز فشار زیادی برای حرف زدن، میل به انجام کارهای هدف دار و میل به سکس کلاً در وجودم افزایش پیدا می کند.

17. 
برخی اوقات رفتارهایی که در طول این فاز از خودم بروز می دهم به نظر دیگران عجیب است.

18. 
بعضی اوقات در طول این فاز با اطرافیان و همکارانم مشکل پیدا می کنم.

19. 
بعضی اوقات در طول این فاز در مصرف الکل، مخدرها و داروها زیاده روی می کنم.