مقالات، طرح های پژوهشی و همایش ها

مقالات پژوهشی

 • Comparison of cognitive and emotional techniques efficacy of schema therapy in the improvement of depression of depressed individuals
 • The Study of Effectiveness of cognitive behavior therapy on addicted women in six month follow up
 • The Study of Effectivness of cognitive behavioral bibliotherapy on anxiety of elementary school children
 • رابطة بین مؤلفه های هوش هیجانی و اعتیاد به اینترنت در بین دانش آموزان دبیرستان های شهر تهران
 • رابطه بین اعتیاد به اینترنت و ویژگی های شخصیتی دانشجویان
 • Comparing Early maladaptive Schemas of Healthy Female Students and those Addicted to the Internet
 • Comparison of the effectiveness of progressive relaxation and periodic visual stimulation on depth of relaxation of students
 • Efficacy of Progressive Relaxation, and Relaxation Combined by Periodic Visual Stimulation and Periodic Audio Stimulation on Blood Pressure and Heart Rate of University Students
 • Comparison of the Effectiveness of Cognitive Behavior Therapy and Off-Line Internet-Based Cognitive-Behavior Therapy With On Depressed Students in One Year Follow Up
 • Comparison of the Effectiveness of Cognitive Behavior Therapy and Off-Line Internet-Based Cognitive-Behavior Therapy With On Depressed Students in One Year Follow Up
 • مقایسه بین متغیرهای جمعیت شناختی زوج های عادی و متقاضی طلاق در شهر تهران در سال ۱۳۹۳
 • Comparison of Internet Addiction between Girl and Boy Student of Universities of Tehran
 •  effectiveness of Cognitive Hypnotherapy for social anxiety on college student

طرح های پژوهشی

همایش ها

 • ارایه مقاله در سومین کنگره هنردرمانی در ایران
 • ارائه مقاله در همایش ملی زنان سرپرست خانواده
 • داور مجله عملی پژوهشی تفکر و کودک
 • ارائه پوستر در ششمین سمنیار سراسری بهداشت روانی دانشجویان ۱۳۹۱ دانشگاه گیلان
 • ارائه پوستر در چهارمین سمنیار سراسری بهداشت روانی دانشجویان ۱۳۸۷ دانشگاه شیراز
 • ارائه مقاله در سومین کنگره هنردرمانی دانشگاه شهید بهشتی
 • شرکت در هشتمین کنگره شناخت درمانی سال ۲۰۱۱ ترکیه
 • همایش طب جایگزین در ورزش ۱۳۸۹ فدارسیون پزشکی ورزشی
 • داور کنفرانس بین المللی آموزش و جهانی شدن مهرماه ۱۳۹۱ر