اشتراک 1 ماهه
165000تومان
  • دسترسی به تمامی آزمون های سایت (بیش از 100 آزمون اختصاصی) به مدت یک ماه
  • دسترسی کامل به تمامی مطالب سایت (بیش از 500 مطلب) به مدت یک ماه
  • هدیه یک دوره سابلیمینال رایگان
  • امکان مطالعه آنلاین تمام کتاب های سایت به مدت یک ماه
  • دسترسی به تمامی خلاصه کتاب ها به مدت یک ماه
 
اشتراک 3 ماهه
تومان 330000
  • دسترسی به تمامی آزمون های سایت (بیش از 150 آزمون اختصاصی) به مدت 3 ماه
  • دسترسی کامل به تمامی مطالب سایت (بیش از 500 مطلب) به مدت 3 ماه
  • هدیه 1 دوره سابلیمینال رایگان
  • امکان مطالعه آنلاین تمام کتاب های سایت به مدت 3 ماه
  • دسترسی به تمامی خلاصه کتاب ها به مدت 3 ماه