اشتراک 1 ماهه
95000 تومان
 • دسترسی به تمامی آزمون های سایت (بیش از 50 آزمون اختصاصی) به مدت یک ماه
 • دسترسی کامل به تمامی مطالب سایت (بیش از 500 مطلب) به مدت یک ماه
 • هدیه یک دوره سابلیمینال رایگان به مدت یک ماه
 • دسترسی به تمامی خلاصه کتاب ها به مدت یک ماه
اشتراک 3 ماهه
205000 تومان
 • دسترسی به تمامی آزمون های سایت (بیش از 50 آزمون اختصاصی) به مدت 3 ماه
 • دسترسی کامل به تمامی مطالب سایت (بیش از 500 مطلب) به مدت 3 ماه
 • هدیه 3 دوره سابلیمینال رایگان به مدت 3 ماه
 • دسترسی به تمامی خلاصه کتاب ها به مدت 3 ماه

295 هزارتومان

 205 هزار تومان

معادل 30 درصد تخفیف در مقایسه با خرید ماهانه

اشتراک 1 ساله
570000 تومان
 • دسترسی به تمامی آزمون های سایت (بیش از 50 آزمون اختصاصی)
 • دسترسی کامل به تمامی مطالب سایت (بیش از 500 مطلب)
 • دسترسی به 4 دوره سابلیمینال رایگان
 • دسترسی به تمامی خلاصه کتاب ها
 

1140 هزارتومان

معادل 50 درصد تخفیف در مقایسه با خرید ماهانه