طی سالها آموزش های روانکاوی و روانپویشی ام و روان درمانی مراجعان عمیقا درک کرده ام که چقدر کمک به دیگران برای مواجهه با دردها و کاهش رنجهایشان می تواند پیچیده باشد. به قول یالوم نیاز است برای هر مراجع یک روش روان درمانی مختص او طراح کنی حتی اگه همه آنها اختلال مشابهی داشته باشند.

اما علی رغم همه تلاش هایم برای کمک حداکثری متاسفانه به دلیل کمبود وقت فقط امکان همراهی  به تعداد محدودی مراجع را داشتم و مراجعان در نوبت های انتظار ۳ تا ۶ ماهه برای شروع جلسات روان درمانی بودند.

از طرف دیگر نگران این بودم که او کجا می تواند درمانگری را پیدا کند که در این مسیر به درستی همراهی اش کند.

به همین دلیل تصمیم گرفتم یک تیم آموزش دیده تشکیل دهم تا در این مسیر سخت بهتر به مراجعان کمک کنیم.

بر همین اساس ۶ دپارتمان و ۱۰ کلینیک تخصصی را فعال کردیم که هر یک به صورت اختصاصی در یک حوزه فعالیت می کند.

در این مسیر اگر همراهی و کمک دوستان و همکاران و مراجعان نبود مسلما به نتیجه نمی رسیدیم.

ارایه بیش از ۱۳۹۰ تست روانشناسی معتبر در حوزه های مختلف
۱. اجرا و تفسیر تست های روان شناختی در حوزه ی کودکان، شامل آزمون های هوش و استعداد.
۲. اجرا و تفسیر تست های شخصیت از جمله، آزمون های SWAP-200, MMPI-2, NEO, MCMI و … برای استفاده در مشاوره های فردی و خودشناسی و موقعیت های ازدواج و پیش از ازدواج.
۳. اجرا و تفسیر تست های شغلی و تحصیلی، به منظور تعیین علاقه ی شغلی و استعداد تحصیلی و انجام انتخاب رشته مناسب.
۴. برگزاری کارگاه های آموزشی در زمینه ی انتخاب، اجرا و تفسیر صحیح آزمون های روان شناختی.